Datele solicitate

Conform cerintelorRegulamentului General pentruProtectiaDatelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentruprelucrareadatelor cu caracter personal siprivind libera circulatieaacestor date, asociatiaCatunul Verde (www.catunul.ro) are obligatia de a administra in conditii de sigurantasinumaipentruscopurilespecificate, datelepersonale pe care ni le furnizati.

Site-ul www.catunul.roesteoperat de asociatiaCatunul Verde, cu sediul in Oradea, Str. Lucretia Suciu 4, BIHOR, avand cui 39677667

Catunul Verde (www.catunul.ro) este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoanavizata) ni le transmiteti.

De ceavemnevoie de date

Avemnevoie de dateledvs. cu caracter personal pentru a vaputeafurnizaServiciile, cu urmatoarelescopuri:

 • Pentruinscrierea in grupulvoluntarilor;
 • Pentruevaluareaproduselorsiserviciilor pe care vi le furnizam;
 • Pentru a vaoferiacces la functionalitatile site-ului in calitate de utilizatorinregistrat;
 • Pentruadministrarea site-ului
 • Pentruanalizasiimbunatatirea site-ului,
 • Pentruinregistrareadonatiilor
 • Pentru a vaoferiposibilitatea de a participa la concursuri, promotii;
 • Pentru a vatransmitemesaje non-comercialesau de tip administrativ (privindschimbari in site, contul de utilizator, etc);
 • Pentru a vatransmiteraportul annual de activitate,
 • Pentru a vatransmiteinformatiidespreactivitatiledesfasurate de asocietie
 • Pentru a vatransmiteoferte, promotii, mesajepublicitaresi de marketing privindactivitatea Catunul Verde (www.catunul.ro) , in cazul in care v-atiexprimatacordul in acestsens.

Ce vom face cu datele

Dateledvs. cu caracter personal sunt prelucrate la sediulsocietatii. Gazduireasistocareadatelordvs. au loc pe teritoriulRomaniei.

Putemfurnizadateledvs. cu caracter personal altorcompaniisiong-uricu care ne aflam in relatii de parteneriat, darnumai in temeiulunuiangajament de confidentialitate din parteaacestorasinumai in scopurilementionate in acest document. Informatiile solicitate in cazulplatilor online intra sub incidentaconditiilor de utilizare a procesatorilor de plati (donatii), iarCatunul Verde (www.catunul.ro) nu vasolicitasi nu vastocaniciundetaliureferitor la carduldumneavoastra.

Vomdezvaluiinformatiidacaacestlucruestejustificat in scopul de a neprotejaimpotrivafraudelor, a neaparadrepturilesauproprietatea. De asemenea, esteposibilsa fie necesarsadezvaluiminformatiiledvs. pentru a neconformaobligatieilegale de a raspunde la cererilelegale ale autoritatilor. Dateledvs. cu caracter personal vor fi comunicatedoaratuncicandconsideram, cu bunacredinta, ca avemobligatia de a face acestlucru in conformitate cu legea.

Cat timppastramdatele

Vomstocainformatiiledvs. atattimp cat ni se cere prinlege. Daca nu existaniciocerintalegala, le vomstocadoaratattimp cat estenecesarpentru a vaputeaoferiserviciilenoastre. Pe bazauneisolicitaritrimisecatre Catunul Verde (www.catunul.ro) prin email la adresa catunulverde@gmail.com sauutilizandoptiuniledisponibile in contul de utilizator de pe site, ne putetisolicitaanulareacontului de utilizatorsistergereasauanonimizareadatelor.

Orice date cu caracter personal pe care le detinem in scop de marketing le vompastrapana in momentul in care ne anuntati ca nu maidoritisaprimitiacesteinformari.

Care sunt drepturiledvs.

In cazul in care considerati ca orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le detinem sunt incorectesau incomplete, avetiposibilitateasasolicitaticonsultarea, rectificareasaustergereaacestorinformatii. Ne puteticontacta in acestsensprin email la adresa catunulverde@gmail.com

In cazul in care doritisareclamatimodul in care am gestionatdateledvs., varugamsa ne contactati pe email la adresa catunulverde@gmail.com. Vomanalizareclamatiadvs. sivomcolabora cu dvs. pentrurezolvareaproblemei.